बचत गट मेळावा


दिनांक : 09 जानेवारी, २०२२
वेळ : दुपारी 2 ते 5
माध्यम : Zoom App

प्रवेश मोफत

विषय

  • बचत गट २.० 

  • बचत गटाच्या मार्गाने यशस्वीरित्या व्यवसाय कसा करावा 

  • व्यवसायपूरक विविध योजना 

  • गटामार्फत करता येणारे विविध व्यवसाय 

  • प्रश्नोत्तरे

अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा

९०२९०५१४३४ | ८७७९६६१७१३ | ८१०८९२१२९५

नाव नोंदणी बंधनकारक, नाव नोंदणीसाठी

https://bit.ly/bachatgatmelava