Blog

अक्षरधारा

अक्षरधारा – राज्यस्तरीय निबंधलेखन स्पर्धा

स्वयंसिद्धा फौंडेशन, मुंबई महिला सक्षमीकरण विषय घेवून सन २००६ पासून कार्यरत आहेत.  संस्थेचे उमंग कला मंच हे व्यासपीठ कला, शिक्षण…

डिजिटल होम शेफ कोर्स

दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२० तसेच ०१ ऑक्टोबर २०२० च्या सत्राची प्रवेश प्रक्रिया संपली असून आपण देत असलेल्या प्रचंड प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.…