डिजिटल होम शेफ कोर्स

दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२० तसेच ०१ ऑक्टोबर २०२० च्या सत्राची प्रवेश प्रक्रिया संपली असून आपण देत असलेल्या प्रचंड प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.…

अक्षरधारा

अक्षरधारा – राज्यस्तरीय निबंधलेखन स्पर्धा

स्वयंसिद्धा फौंडेशन, मुंबई महिला सक्षमीकरण विषय घेवून सन २००६ पासून कार्यरत आहेत.  संस्थेचे उमंग कला मंच हे व्यासपीठ कला, शिक्षण…